Zakresy udzielania usług

 

Logicznie i rzetelnie udzielamy usługi zgodnie z Umową odpowiednio do wnioskow pisemnych Klienta, dotyczących chętnych pracownikow do zatrudnienia w pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczymy informacyjno-konsultacyjne uśługi na terytorium Ukrainy dotyczące możliwości zatrudnienia w pracy, warunkow i wysokości opłat pracy, wiadomości o Pracodawcy  posługujemy się informacją, dokumentami, instrukcjami i wnioskami, ktore udziela Pracodawca.

My informujemy pracodawcę na piśmie o potencjalnych pracowników

Realizujemy zbior niezbędnych dokumentow od potencjalnych pracownikow, którzy pasują Pracodawcy.

Pracodawca zobowiązuje się pomagać w urzędowym załatwieniu dokumentow o zatrudnieniu w pracy chętnym pracownikom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapewnienia zakwaterowania oraz ubrań roboczych.